index

previous arrow
next arrow
Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ขอเชิญลงนามถวายพระพรพระราชินี ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญลงนามถวายพระพรพระราชินี ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผ่านระบบ On…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงา…

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดย นางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงา…

โครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลวานรนิวาส นำโดยนางจินตนา ผาอินทร์ วงษ์รัตนะ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล จัดโครงการลอยกระทง เทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำป…

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล : 9 มีนาคม 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส รายงานการตรวจสอบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร : 11 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ-พ.ศ2563 : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562- : 30 ธันวาคม 63
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี-พ.ศ.2561-2564-ประจำปีงบประมาณ-2561-เมษายน-2561-กันยายน-2561 : 30 ธันวาคม 63
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี-2559-2560-ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : 30 ธันวาคม 63

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันออก : 23 มีนาคม 64
โครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันตก : 9 มีนาคม 64
ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนข้างตลาดสดฝั่งทิศตะวันออก วิธีเฉพาะเจาะจง : 9 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : 11 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26 มกราคม 64
-ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 19 มกราคม 64
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถ.เกษมศรี ซ.เข้าศูนย์การเรียนรู้ : 23 พฤศจิกายน 63
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนนิราศทุกข์ฝั่งทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก วิธีเฉพาะเจาะจง : 23 พฤศจิกายน 63
โครงการก่อสร้างป้าย 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ : 16 พฤศจิกายน 63
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง : 28 ตุลาคม 63

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

#
#
#
#
#
#
#
#