index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ระบบบริหารเว็บไซต์

ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาส ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
4 votes

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

การประชุมประชาคมฯ เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงสกลนคร ๒ (สว่างแดนดิน)

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคมคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตำบล…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวานรนิวาส ทีมควบคุมและป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ ที่ 4 เดือนสิงหาคม 2564 ทีมควบคุมและป้องกันโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวานรนิวาส เข้าทำความสะอาด และพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVI…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลวานรนิวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อบำ…

รายงานประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 : 27 ธันวาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 : 29 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 : 27 กันยายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 : 18 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 : 9 สิงหาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 : 28 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม วิสามัญ สมัยที่ 1 : 17 มิถุนายน 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 64
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก : 11 พฤษภาคม 64
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ ประจำ พ.ศ.2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 : 6 พฤษภาคม 64

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำ พ.ศ.2564 : 21 ธันวาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 27 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2564 : 20 กันยายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 13 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 2 สิงหาคม 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 22 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำ พ.ศ.2564 : 11 มิถุนายน 64
ประกาศสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำ พ.ศ.2564 : 18 พฤษภาคม 64

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK

นายกำจัด ทิพย์สุริย์
นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส
โทร.061-0760-782
นายปรีดา สุวรรณพรม
ปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.081-768-2155

นางสาวไพจิตร  มีพรหม

รองปลัดเทศบาลตำบล
วานรนิวาส
โทร.082-2958255

ร้องทุกข์

โทร.042-791137

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

ระบบจองคิวห้องประชุม
#
#
#
#
#
#
#
#